logo
Prehľad 
posk
y
tovan
ý
ch služieb
Upratovanie
 • komplexné denné
 • bežné jednorazové
 • po maliaroch a remeselníkoch
 • nárazové práce
 • práce v domácnostiach

Priemyselné čistenie
 • priemyselných objektov
 • novostavieb a hál
 • tehnologických zariadení

Impregnácia
 • kobercov
 • čalúnenia
 • textílií

DDD
 • dezinfekcia + studená sterilizácia nástrojov a povrchov
 • dezinsekcia

Personálny leasing
AntiGrafity
Čistenie vozidiel
 • vonkajšie
 • vnútorné
Čistenie
 • kobercov a čalúnenia
 • vertikálnych a horizontálnych žalúzií
 • okien, rámov, sklenených prepážok
 • sklenených stien a výkladov
 • stropných svietidiel a vetrákov
 • keramických obkladov a olejových náterov
 • pomocou tlakových zariadení
 • pranie

Ošetrovanie podláh
 • základné strojové
 • hĺbkové
 • impregnácia
 • polymerizácia
 • kryštalizácia

Výškové práce
 • za pomoci horolezeckej techniky
 • z výsuvného rebríka a lešenia
 • čistenie plášťov budov

Exteriérové práce
 • zimná údržba
 • kosenie
 • sezónne práce
 • zametanie ( mechanické aj ručné )
 • čistenie odtokových kanálov a žľabov
Cenník služieb
web developed by Cstudios cstudios
© Copyright 2015 | cleanservis.sk